Tiểu đường type 1: Những thông tin quan trọng cần biết

Bệnh tiểu đường loại 1 đòi hỏi phải điều trị suốt đời một khi bệnh đã phát triển. Tại Hoa Kỳ, ước tính 0,55% người

Xem thêm »

Hỗ trợ trực tuyến